Go to new version
The Best Broker in Asia 2009 - 2017*
*According to International Finance Magazine, World Finance Award, ShowFx World and CIOT Exhibitions
Đăng ký làm đối tác

Trực tuyến
Trò chuyện hỗ trợ
cho các đối tác

Nhấp vào đây

Thống kê nâng cao

Thông tin đầy đủ về lợi nhuận và khách hàng trong một chế độ thời gian thực

ThêmNguyên tắc hoạt động link liên kết

Link liên kết là phương tiện chính để ghi nhận lượng khách được giới thiệu. Mỗi đối tác đăng ký có duy nhất một link liên kết. Người theo link này và mở tài khoản giao dịch với InstaForex trong vòng nửa năm kể từ khi link được ghé thăm lần cuối sẽ được tự động ghi nhận là được giới thiệu bởi chủ sở hữu link; như vậy, đối tác sẽ nhận được hoa hồng và các phần thưởng khác.

Cấu trúc của một link liên kết?

Một link liên kết gồm có 2 thành phần:

  1. Một link dẫn đến trang web của công ty (nó có thể là bất cứ link nào: trang chủ - www.instaforex.com, hoặc trang chứa mô tả về những ưu thế của InstaForex - https://www.instaforex.com/vi/why_choose_us.php)
  2. Một mã liên kết được thêm vào link với định dạng sau: ?x=ABC với ABC là mã liên kết duy nhất gồm 3-5 mẫu tự.

Nếu, ví dụ, bạn muốn link của mình chuyển tiếp khách hàng đến trang các cuộc thi, nó sẽ giống như thế này:https://www.instaforex.com/vi/forex_contests.php?x=ABC, trong đó ABC là mã liên kết cá nhân của bạn. Link này ghi nhận tất cả mọi người theo dõi nó.

Bên cạnh đó, trong Tủ đối tác InstaForex có một tùy chọn để bổ sung link liên kết của chính bạn. Đối tác có thể nhập đến 5 từ khóa để dùng chúng thay vì mã được cung cấp tự động khi đăng ký.

Mã liên kết

Mã liên kết gồm 3-5 mẫu tự có thể được dùng không chỉ như là một phần của link liên kết. Nếu bạn giới thiệu cho bạn bè của mình mở một tài khoản với InstaForex và yêu cầu họ nhập mã của bạn trong phần tương ứng của đơn đăng ký, họ cũng sẽ được ghi nhận như là khách hàng do bạn giới thiệu, ngay cả khi họ không nhấp vào link của bạn.

Nếu bạn có thêm bất cứ câu hỏi nào về nguyên tắc hoạt động của link liên kết, vui lòng gửi email cho chúng tôi: eng.partners@instaforex.com