The Best Broker in Asia 2009 - 2017*
*According to International Finance Magazine, World Finance Award, ShowFx World and CIOT Exhibitions
Đăng ký làm đối tác

Trực tuyến
Trò chuyện hỗ trợ
cho các đối tác

Nhấp vào đây

Thống kê nâng cao

Thông tin đầy đủ về lợi nhuận và khách hàng trong một chế độ thời gian thực

ThêmQuản trị trang web

Nếu bạn đang sở hữu một trang web về tài chính, thì loại hợp tác với InstaForex này sẽ giúp bạn có được thu nhập chính từ nguồn trang web của mình. Làm việc với InstaForex, bạn sẽ được hưởng những điều kiện hợp tác tốt nhất.

Hợp tác với InstaForex sẽ mang đến cho bạn:

  • 1.5 – 5.3 pip từ mỗi giao dịch – phần thưởng lớn nhất trong số tất cả các phần thưởng của các nhà môi giới khác;
  • Thống kê toàn diện về link liên kết của bạn;
  • hoa hồng ngay lập tức được chuyển vào tài khoản liên kết của bạn;
  • Nhận được sự hỗ trợ của các chuyên viên Phòng đối tác về tất cả các phương diện;
  • Triển vọng hợp tác gần gũi và thù lao cao hơn dành cho quan hệ hợp tác hiệu quả;
  • 0.2 pip hoa hồng cho mỗi giao dịch từ khách hàng của đối tác cấp dưới.

Chỉ một vài phút sau khi thủ tục đăng ký đơn giản được thông qua, bạn sẽ nhận được một link liên kết và biểu ngữ để đặt trên trang web của mình hoặc sử dụng trên internet. Ngay sau khi đăng ký, bạn sẽ có quyền kiểm soát hoàn toàn đối với các thông kế chi tiết liên quan đến sự hợp tác của bạn với InstaForex, cái mà sẽ cho phép bạn giám sát từng lần link liên kết của bạn được truy cập và quản lý hoạt động của khách hàng mà bạn đã giới thiệu trên trang web InstaForex.