The Best Broker in Asia 2009 - 2017*
*According to International Finance Magazine, World Finance Award, ShowFx World and CIOT Exhibitions
Đăng ký làm đối tác

Trực tuyến
Trò chuyện hỗ trợ
cho các đối tác

Nhấp vào đây

Thống kê nâng cao

Thông tin đầy đủ về lợi nhuận và khách hàng trong một chế độ thời gian thực

ThêmMáy chủ ảo VPS Hosting

InstaForex cung cấp cho các đối tác tiềm năng một cách hợp tác hiệu quả – máy chủ ảo VPS hosting.

Với sự thay đổi chương trình liên kết này của InstaForex, đối tác sở hữu một máy chủ ảo có cơ hội cung cấp lưu trữ được ủy nhiệm bởi InstaForex và do đó tạo ra lợi nhuận thêm theo hình thức hoa hồng liên kết.

Lợi ích với InstaForex:

  • 1.5-5.3 pip từ mỗi giao dịch – hoa hồng liên kết cao nhất trong số tất cả các nhà môi giới;
  • Thống kê nâng cao dành cho link liên kết của bạn;
  • Chuyển khoản hoa hồng ngay lập tức;
  • Hỗ trợ toàn diện từ Phòng Quan hệ Đối tác;
  • Cơ hội hợp tác lâu dài và thù lao cao dành cho quan hệ đối tác hiệu quả;
  • 0.2 pip hoa hồng cho mỗi giao dịch từ khách hàng của đối tác dưới cấp.

Sau khi hoàn thành thủ tục đăng ký, bạn sẽ nhận được một link liên kết và các biểu ngữ dùng để đặt trên trang web của mình hoặc sử dụng trên mạng internet mà chỉ mất một vài giây. Sau khi đã đăng ký, bạn sẽ có thể giám sát các số liệu thống kê của mình gồm có từng lượt ghé xem link và hoạt động của khách hàng do bạn giới thiệu trên trang web InstaForex.

Nếu có bất kỳ thắc mắc nào liên quan đến loại quan hợp tác này, vui lòng sử dụng email sau partners-vps@mail.instaforex.com.