The Best Broker in Asia 2009 - 2017*
*According to International Finance Magazine, World Finance Award, ShowFx World and CIOT Exhibitions
Đăng ký làm đối tác

Trực tuyến
Trò chuyện hỗ trợ
cho các đối tác

Nhấp vào đây

Thống kê nâng cao

Thông tin đầy đủ về lợi nhuận và khách hàng trong một chế độ thời gian thực

ThêmCon dấu doanh nghiệp

Những con dấu này được cung cấp cho các trang web của các đối tác thể hiện sự trung thành mạnh mẽ đối với InstaForex. Bên cạnh đó, con dấu còn dành cho các đối tác sử dụng hệ thống chuyển khoản nội bộ, cái dùng một tài khoản đặc biệt gắn vào một cái liên kết và chuyển tiền vào tài khoản của khách hàng ngay lập tức. Tùy chọn này là một lợi ích tuyệt vời dành cho các khách hàng của các đối tác trong điều kiện của cuộc gọi ký quỹ.

Cơ hội để kí gửi và rút tiền khỏi tài khoản khách hàng này được cấp cho đối tác sau khi yêu cầu của đối tác được chấp thuận bởi quản lý của Phòng quan hệ đối tác InstaForex.

Các yêu cầu sẽ được quản lý Phòng quan hệ đối tác xem xét trong vòng 7 ngày làm việc.

 
 

Đơn yêu cầu con dấu doanh nghiệp

Họ và tên
Số tài khoản liên kết
Email tài khoản
Url trang web
Chú thích
 
 

Vui lòng gửi câu hỏi của bạn về dịch vụ này đến partners-informer@mail.instaforex.com