The Best Broker in Asia 2009 - 2017*
*According to International Finance Magazine, World Finance Award, ShowFx World and CIOT Exhibitions
Đăng ký làm đối tác

Trực tuyến
Trò chuyện hỗ trợ
cho các đối tác

Nhấp vào đây

Thống kê nâng cao

Thông tin đầy đủ về lợi nhuận và khách hàng trong một chế độ thời gian thực

ThêmChương trình liên kết IB phụ

Giới thiệu nhà môi giới phụ (SubIB) là một chương trình 2-cấp, cung cấp một thu nhập bổ sung không chỉ dành cho các đối tác, nhưng cũng cho subIBs: cho mỗi giao dịch khép kín của các giới thiệu, subIB sẽ có được 1.5-5.3 pips cho công cụ giao dịch ngoại hối và lên đến 20-26 pips cho giao dịch vàng.

Nhờ chương trình này, các subIB nhận được hoa hồng cho người giới thiệu giao dịch đóng trên một quy mô đầy đủ. Đồng thời, các đối tác kiếm được thưởng thêm 0,2 pips từ giới thiệu của họ và cũng từ các khách hàng bởi subIB của mình.

Lợi thế của chương trình bao gồm trong thực tế là, ngoài các thực hành thông thường, hoa hồng subIBs không được chia giữa họ và các đối tác đã giới thiệu họ. Các khoản hoa hồng cho các subIBs gọi được trả bởi InstaForex.

SubIB và thống kê hoa hồng có sẵn trong Tủ Đối tác.

Nếu một thành viên chương trình mới muốn trở thành một subIB, họ chỉ cần đăng ký tài khoản liên kết của họ theo liên kết liên kết sau.