Đăng ký làm đối tác
Đăng nhập đối tác
Open an affiliate account has been opened
Account:
Password:

Your password has been also sent to the provided email address.

Chương trình liên kết Sub-IB

Nhà môi giới giới thiệu-cấp dưới (Sub-IB) là một chương trình hai cấp độ mà cung cấp thêm thu nhập không chỉ cho các đối tác, mà còn cho các sub-IBs: đối với mỗi giao dịch đã đóng của người được giới thiệu, sub-IB tăng từ 1,5 đến 5,3 pips cho các công cụ giao dịch Ngoại hối và tối đa 20-26 pips cho các giao dịch Vàng.

Nhờ chương trình này, sub-IB nhận được hoa hồng cho các giao dịch đã đóng của người được giới thiệu ở quy mô đầy đủ. Đồng thời, đối tác kiếm được phần thưởng thêm 0,2 pips từ các lượt giới thiệu của họ và cũng từ các khách hàng được giới thiệu bởi sub-IB của họ.

Lợi thế của chương trình bao gồm trong thực tế, ngoài thực tế thông thường, hoa hồng của sub-IBs không được phân chia giữa họ và các đối tác mà đã giới thiệu họ. The commission for the referred sub­IBs is paid by InstaForex.

Thống kê Sub-IB và hoa hồng có sẵn trong Tủ Đối Tác.

Hoa hồng được ghi vào một tài khoản liên kết theo các điều khoản sau:

Nếu một thành viên chương trình mới muốn trở thành một sub-IB, chỉ nên đăng ký tài khoản liên kết của mình theo đường dẫn liên kết.