Đăng nhập đối tác

Nhà cung cấp tín hiệu ngoại hối

Các tín hiệu ngoại hối có thể là nguồn thu nhập cơ bản của bạn hoặc là khoản thưởng vào lương của bạn. Loại quan hệ đối tác này của InstaForex cho phép bạn có được thu nhập ổn định chỉ bằng việc đặt các tài liệu và thông tin tiếp thị trên trang web của mình nhằm giới thiệu chúng đến nhiều khách hàng hơn.

Khi đăng ký với chương trình Nhà cung cấp tín hiệu ngoại hối, bạn sẽ có cơ hội hợp tác với InstaForex theo các điều khoản tốt nhất:

Các đối tác của nhà môi giới luôn có thể dựa vào sự hỗ trợ và cập nhật thường xuyên các công cụ cần thiết cho công việc. InstaForex cung cấp hệ thống ForexCopy tiên tiến, cho phép hàng trăm người theo dõi sao chép các giao dịch trực tuyến của một trader với sự chấp thuận và các điều kiện của người đó. Mỗi người theo dõi có thể điều chỉnh hệ thống ForexCopy bằng cách chọn các công cụ để sao chép và tỷ lệ. Hệ thống ForexCopy cho phép truy cập vào các ví dụ thực tế về cách sử dụng các tín hiệu để giao dịch trên ngoại hối và có thể mang lại thêm các lợi ích đáng kể. Bạn có thể đưa ra một vài khuyến nghị cho khách hàng tiềm năng hoặc đưa ra các chứng minh cho lời khuyên của mình.
Một người có thể chọn một đăng ký cho một ngày giao dịch hoặc sao chép các giao dịch nhất định. Vì vậy, có những chọn lựa thanh toán khác nhau: phí cho một ngày đăng ký, hoa hồng cho mỗi giao dịch được sao chép hoặc một phần lợi nhuận từ các giao dịch được sao chép. Tất cả các tính toán đều được tự động. Tìm hiểu thêm về dịch vụ trong phần Hệ thống ForexCopy.Registration