Đăng nhập đối tác

"Tin tức Ngoại hối trực tiếp "Nguồn cấp dữ liệu RSS

Chúng tôi khuyên bạn nên đăng ký dịch vụ nguồn cấp dữ liệu tin tức Ngoại hối Trực tiếp RSS bởi InstaForex. Tin tức trực tuyến được đặt trên tài nguyên của bạn sẽ giúp nâng cao thông tin của trang web cũng như thu hút người dùng mới. InstaForex đảm bảo cập nhật kịp thời nội dung nguồn cấp dữ liệu RSS.

Đối với những chủ sở hữu của các trang web song ngữ, chúng tôi có thể cung cấp nguồn cấp dữ liệu tin tức RSS bằng cả tiếng Nga và tiếng Anh. Hơn nữa, bạn có thể phát trực tiếp nguồn cấp dữ liệu tin tức RSS InstaForex hoặc sử dụng bộ tổng hợp nguồn cấp dữ liệu RSS đặc biệt.

Một trong những lợi thế của nguồn cấp dữ liệu tin tức RSS của InstaForex là không có biểu ngữ, nhá hàng và quảng cáo theo ngữ cảnh.

Để sử dụng nguồn cấp dữ liệu RSS được trình bày trong phần này trên trang web của bạn, bạn phải chèn mã liên kết của mình vào liên kết RSS.

Một đường dẫn liên kết tiêu chuẩn cho các nguồn cấp dữ liệu RSS như sau: https://news.instaforex.com/en/news/rss/?x=ABC, where ABC mã liên kết.

Các nguồn cấp dữ liệu RSS có mã liên kết được gắn sẵn sau khi được ủy quyền trong Tủ Đối Tác.

Do các tính năng cụ thể của trình duyệt, Google Chrome không hỗ trợ hiển thị nguồn cấp dữ liệu RSS đầy đủ.