Đăng nhập đối tác

Phân tích Ngoại hối

Chúng tôi đề nghị bạn đăng ký dịch vụ nguồn cấp dữ liệu Đánh giá phân tích RSS của InstaForex. Các bài viết phân tích trong chế độ trực tuyến sẽ tăng giá trị thông tin của tài nguyên của bạn cũng như thu hút người dùng mới. InstaForex đảm bảo cập nhật kịp thời nội dung nguồn cấp dữ liệu RSS.

Đối với chủ sở hữu của các trang web song ngữ, chúng tôi có thể cung cấp nguồn cấp dữ liệu tin tức RSS bằng cả hai ngôn ngữ tiếng Nga và tiếng Anh. Hơn nữa, bạn có thể phát trực tiếp nguồn cấp dữ liệu tin tức RSS InstaForex hoặc sử dụng trình tổng hợp nguồn cấp dữ liệu RSS đặc biệt.

Một trong những lợi thế của các nguồn cấp dữ liệu tin tức RSS của InstaForex là không có biểu ngữ, nhá hàng và quảng cáo theo ngữ cảnh.

Để sử dụng nguồn cấp dữ liệu RSS được trình bày trong phần này trên trang web của bạn, bạn phải chèn mã liên kết đường dẫn liên kết của mình.

Bạn có thể chọn chủ đề và bài viết cụ thể của tác giả. Để làm điều này, bạn cần đánh dấu các đoạn có liên quan trong biểu mẫu và sao chép liên kết được trình bày dưới đây.

Một đường dẫn liên kết tiêu chuẩn cho các nguồn cấp dữ liệu RSS như sau: https://news.instaforex.com/en/analytics/rss/?x=ABC, where ABC - mã liên kết.

Các nguồn cấp dữ liệu RSS có mã liên kết được chèn này sẽ khả dụng sau khi được ủy quyền trong Tủ Đối Tác.

Chọn chủ đề(s)::
{{value}}
Chọn tác giả::
{{value}}
Do các tính năng cụ thể, Google Chrome không hỗ trợ hiển thị nguồn cấp dữ liệu RSS đầy đủ.