The Best Broker in Asia 2009 - 2017*
*According to International Finance Magazine, World Finance Award, ShowFx World and CIOT Exhibitions
Đăng ký làm đối tác

Trực tuyến
Trò chuyện hỗ trợ
cho các đối tác

Nhấp vào đây

Thống kê nâng cao

Thông tin đầy đủ về lợi nhuận và khách hàng trong một chế độ thời gian thực

ThêmCấp liệu RSS bởi InstaForex

Trong phần này bạn có thể tìm thấy nhiều cấp liệu RSS khác nhau để đặt trên nguồn của mình, và từ đó cải thiện nội dung thông tin của nguồn. Các cấp liệu RSS của InstaForex sẽ giúp làm cho trang web của bạn thêm phong phú với số lượng đáng kể các thông tin hữu ích và đáng tin cậy từ thế giới tài chính. Các cấp liệu RSS của InstaForex là một cách dễ dàng và hiệu quả để tăng sự biết đến của trang web trong thời gian ngắn nhất có thể. Bạn có thể chọn và nhúng cấp liệu RSS cần thiết ngay bây giờ.

Cấp liệu RSS Tin tức ngoại hối trực tiếp

Chúng tôi mời bạn thử cấp liệu RSS Tin tức ngoại hối trực tiếp của InstaForex. Các tin tức trực tuyến trên trang web của bạn sẽ không chỉ cải thiện nội dung thông tin của nguồn trang web của bạn, mà còn thu hút thêm nhiều người dùng mới.

Phân tích ngoại hối RSS cung cấp

Chúng tôi cung cấp cho bạn để sử dụng các phân tích ngoại hối RSS của InstaForex. Nhờ vào dịch vụ này, trang web của bạn sẽ luôn luôn có những bài phân tích mới, chất lượng cao từ giới tài chính.

Cấp liệu RSS tin tức công ty

Chúng tôi mời bạn sử dụng cấp liệu RSS tin tức công ty của InstaForex. Nhờ dịch vụ này, bạn sẽ được biết về các dịch vụ mới, các đề nghị, và các dự án được đưa ra cũng như các sự kiện quan trọng của InstaForex.