Đăng nhập đối tác

Nguồn cấp dữ liệu Tin tức Công ty RSS

Chúng tôi mời bạn sử dụng nguồn cấp dữ liệu tin tức Công ty RSS của InstaForex. Nhờ dịch vụ này, bạn sẽ biết về các dịch vụ, ưu đãi và dự án mới được triển khai cũng như tìm hiểu về các sự kiện quan trọng của InstaForex.

Bất kỳ cập nhật nào của phần này đều được phản ánh ngay lập tức trong nguồn cấp dữ liệu tin tức Công ty RSS, điều này khiến nó trở nên phổ biến với cả cổng thông tin và cả công ty lớn, trên các trang web có dữ liệu mới xuất hiện mọi lúc. Nguồn cấp dữ liệu tin tức RSS ngụ ý tin tức cập nhật mới được trình bày ở dạng tiện lợi nhất để đọc định dạng. Ngoài ra, dịch vụ này còn đảm bảo quyền truy cập vào thông tin mới nhất, loại trừ tất cả các loại quảng cáo, giúp tiết kiệm nhiều công sức và thời gian.

Nguồn cấp dữ liệu tin tức RSS của công ty InstaForex là không thể thiếu đối với một trang web song ngữ vì nó truyền tải tin tức bằng cả tiếng Nga và tiếng Anh.

Để đặt nguồn cấp dữ liệu RSS được trình bày trong phần này trên trang web của bạn, bạn phải chèn mã liên kết từ đường dẫn liên kết của mình.

Một đường dẫn liên kết tiêu chuẩn cho các nguồn dữ liệu RSS như sau: https://news.instaforex.com/en/company_news/?x=ABC, where ABC - Mã liên kết.

Các nguồn cấp dữ liệu RSS có mã liên kết được chèn này sẽ khả dụng sau khi được ủy quyền trong Tủ Đối Tác.

Do các tính năng cụ thể, Google Chrome không hỗ trợ hiển thị nguồn cấp dữ liệu RSS đầy đủ.