Đăng nhập đối tác

Áp phích InstaForex

Áp phích InstaForex là một sản phẩm thiết yếu của bất kỳ đại diện chính thức nào của InstaForex. Chúng được thiết kế bởi đội ngũ chuyên gia InstaForex và qua đó phản ánh hoàn hảo hình ảnh của công ty. Các áp phích làm cho mối quan hệ giữa Tập đoàn InstaForex và đối tác chính thức rõ ràng hơn, qua đó nhấn mạnh độ tin cậy trong mắt khách hàng. Việc đặt áp phích InstaForex, thông tin quảng cáo và biển ngữ tại các chiến dịch quảng bá và các sự kiện góp phần tăng sự nhận dạng thương hiệu.