The Best Broker in Asia 2009 - 2017*
*According to International Finance Magazine, World Finance Award, ShowFx World and CIOT Exhibitions
Đăng ký làm đối tác

Trực tuyến
Trò chuyện hỗ trợ
cho các đối tác

Nhấp vào đây

Thống kê nâng cao

Thông tin đầy đủ về lợi nhuận và khách hàng trong một chế độ thời gian thực

ThêmPhiếu thưởng InstaForex

Phiếu thưởng InstaForex được dùng để ghi vào các tài khoản giao dịch. Các phiếu thưởng này là công cụ tiếp thị hiệu quả để khuyến khích các trader cũng như có thêm nhiều khách hàng mới. Đối tác có thể tạo các phiếu thưởng trị giá $10 và $50 tùy thuộc vào hoạt động giao dịch của các khách hàng của mình.

Các phiếu thưởng là các chứng nhận thưởng giấy hoặc điện tử với một mã số duy nhất dành cho một số tiền cụ thể có thể được ghi vào một tài khoản giao dịch.

Đối tác có thể sử dụng phiếu thưởng $10 và $50 như là một công cụ tiếp thị hiệu quả để khích lệ các trader của mình và các hoạt động của họ cũng như có thêm các khách hàng mới. Mỗi đối tác của InstaForex trao phiếu thưởng cho các trader tích cực nhất theo ghi nhận của mình.

Để ghi thưởng vào tài khoản của khách hàng, trader nên nhập số tài khoản, mật khẩu và mã phiếu thưởng của mình điền vào đơn trên trang web chính thức của InstaForex.

Đối tác có thể tạo:

  • 3 phiếu thưởng trị giá $10 cho mỗi 200 lot được giao dịch bởi khách hàng của mình
  • 3 phiếu thưởng trị giá $50 cho mỗi 2,000 lot được giao dịch bởi khách hàng của mình

Phiếu thưởng có thể được tạo cho hoạt động giao dịch của các khách hàng được giới thiệu sau khi chiến dịch bắt đầu (1/03/2013).

Thắc mắc về phiếu thưởng có thể được giải đáp ở trang liên quan của trang web chúng tôi.