Đăng ký làm đối tác
Đăng nhập đối tác
Open an affiliate account has been opened
Account:
Password:

Your password has been also sent to the provided email address.

Phiếu tiền thưởng InstaForex

Phiếu tiền thưởng InstaForex được sử dụng để ghi nhận vào tài khoản giao dịch. Tiền thưởng này là một công cụ tiếp thị hiệu quả để khuyến khích các nhà giao dịch cũng như có được khách hàng mới. Đối tác có thể tạo các phiếu tiền thưởng trị giá $10 và $50 mỗi phiếu tùy thuộc vào hoạt động giao dịch của khách hàng của mình.

Phiếu tiền thưởng là chứng nhận tiền thưởng bằng giấy hoặc kỹ thuật số với một mã riêng cho một số tiền cụ thể mà có thể được ghi nhận vào tài khoản giao dịch.

Đối tác có thể sử dụng phiếu tiền thưởng $10 và $50 như một công cụ tiếp thị hiệu quả để khuyến khích các nhà giao dịch của đối tác và các hoạt động của họ cũng như để có được khách hàng mới. Mỗi đối tác của InstaForex có thể tặng phiếu tiền thưởng cho các nhà giao dịch tích cực nhất theo quyết định riêng của đối tác đó.

Để được ghi nhận tiền thưởng vào tài khoản, nhà giao dịch phải nhập số tài khoản, mật khẩu và mã phiếu tiền thưởng bằng cách điền vào mẫu đơn trên trang web chính thức của InstaForex.

Đối tác có thể tạo:

Câu hỏi thường gặp về phiếu tiền thưởng

Phiếu tiền thưởng là gì?

Phiếu tiền thưởng InstaForex là phần thưởng dưới dạng phiếu thưởng với một khoản tiền nhất định cho hoạt động giao dịch được thực hiện bởi khách hàng do đối tác giới thiệu và được trao cho khách hàng đó.

Làm cách nào tôi có thể tham gia chương trình tiền thưởng?

Bạn sẽ được đăng ký tự động với chương trình nếu:

Phiếu thưởng được tạo như thế nào?

Phiếu thưởng được tạo bởi đối tác trong Tủ đối tác theo nguyên tắc sau*:

Tôi có thể kiểm tra tài khoản thưởng của mình ở đâu?

Tất cả thông tin về tài khoản tiền thưởng của bạn có thể được tìm thấy trong Tủ đối tác https://cabinet.instaforex.com/partner/vi/coupons.

Làm cách nào tôi có thể sử dụng phiếu tiền thưởng của mình?

Bạn có thể kích hoạt nó trên tài khoản của mình hoặc tặng nó cho khách hàng hoặc người mà hiện không phải là khách hàng của InstaForex.

Phiếu tiền thưởng được kích hoạt như thế nào?

Bạn có thể kích hoạt phiếu tiền thưởng của mình trên https://secure.instaforex.com/vi/couponbonuses.aspx.

Tôi có thể kiểm tra khách hàng được chỉ định cho mình ở đâu?

Trong phần Phiếu tiền thưởng có một trang đặc biệt mà trong đó tất cả các khách hàng mà được chỉ định cho bạn được lưu https://cabinet.instaforex.com/partner/vi/my_clients.

Tôi có thể tìm thấy tất cả các phiếu tiền thưởng mà đã được kích hoạt ở đâu?

Có một trang đặc biệt trong phần Phiếu tiền thưởng, nơi mà bạn có thể tìm thấy tất cả các phiếu tiền thưởng mà đã được ghi nhận và được kích hoạt https://cabinet.instaforex.com/partner/vi/coupons_history.

Tôi có thể tặng phiếu thưởng không?

Có, bạn có thể. Bạn có thể in phiếu thưởng trên trang Phiếu thưởng của tôi trong Tủ đối tác.

Từ Chỉ định nghĩa là gì?

Sử dụng tùy chọn Chỉ định để trao phiếu tiền thưởng cụ thể cho các khách hàng của đối tác. Khi phiếu tiền thưởng được chỉ định, nó chỉ có thể được kích hoạt bởi đối tác và khách hàng của đối tác.

Tôi có thể nhận được phiếu tiền thưởng mấy lần?

Một khách hàng chỉ có thể nhận được phiếu tiền thưởng một lần.

Có thể đầu tư số tiền thưởng vào tài khoản PAMM khôngt?

Phiếu tiền thưởng sẽ bị hủy hoàn toàn sau khi đầu tư vào tài khoản của nhà giao dịch PAMM.

Tôi có cần xác minh tài khoản của mình để nhận được phiếu tiền thưởng không?

Phiếu tiền thưởng chỉ được ghi nhận vào tài khoản với mức xác minh cấp độ hai.

Tại sao tất cả các lot được đóng bởi các lượt giới thiệu không khả dụng để tạo phiếu thưởng?

Nếu một lượt giới thiệu giao dịch trên 30% tổng khối lượng của các lượt giới thiệu của đối tác, số lượng lot đóng cho lượt giới thiệu này sẽ giảm xuống còn 30% tổng khối lượng của đối tác.

Đối tác sẽ nhận được hoa hồng liên kết từ hoạt động giao dịch của lượt giới thiệu của đối tác với phiếu tiền thưởng?

Hoa hồng liên kết chỉ được trả từ các tài khoản với phiếu tiền thưởng chỉ khi chúng đã được bổ sung với một số tiền mà bằng hoặc hơn số tiền thưởng của phiếu thưởng.

Tôi nên liên hệ với ai nếu tôi có bất kỳ câu hỏi nào?

Tôi nên liên hệ với ai nếu tôi có bất kỳ câu hỏi nào?

*Các phiếu thưởng có thể được tạo cho hoạt động giao dịch của các khách hàng được giới thiệu sau khi chiến dịch bắt đầu (ngày 1 tháng 3, 2013).