Đăng ký làm đối tác
Đăng nhập đối tác
Open an affiliate account has been opened
Account:
Password:

Your password has been also sent to the provided email address.

Chương trình liên kết Master-IB và Sub-IB

Nhà môi giới giới thiệu cấp dưới (Sub-IB) là một chương trình hai cấp mà bao gồm thu nhập trực tiếp từ việc giới thiệu khách hàng của đối tác cũng như thu hút các đối tác khác được gọi là sub-IB. Chương trình này cho phép các sub-IB nhận được hoa hồng đầy đủ cho các giao dịch mà được thực hiện bởi khách hàng của họ. Hoa hồng bằng 1.5-5.3 pip trên các cặp tiền tệ và 20-26 pip trên vàng. Hơn nữa, một đối tác mà giới thiệu một sub-IB kiếm thêm được thu nhập 0.2 pip từ các khách hàng của sub-IB đó.

Đáng chú ý, hoa hồng của một sub-IB không được phân chia giữa sub-IB đó và đối tác người mà đã giới thiệu họ. Ưu điểm của chương trình là các khoản hoa hồng cho các sub-IB mà được giới thiệu được trả bởi công ty.

Số liệu thống kê về số lượng sub-IB và phần thưởng được ghi nhận có sẵn trong Tủ Đối tác.

Những người tham gia mới của chương trình có thể trở thành sub-IB của bạn nếu họ mở tài khoản liên kết theo đường dẫn liên kết của bạn hoặc điền mã liên kết của bạn khi đăng ký tài khoản.

Ngoài chương trình tiêu chuẩn của Nhà môi giới giới thiệu - cấp dưới, InstaForex mời các đối tác hiệu quả và thành công tham gia một chương trình liên kết rộng hơn, Nhà môi giới giới thiệu chuyên nghiệp (Master-IB). Ngoài hoa hồng, mà nhận được từ các khách hàng của các sub-IB, các đối tác được hưởng danh hiệu cao nhất, điều mà được đảm bảo bởi loại quan hệ đối tác này. Dưới đây là danh sách các lợi thế của Master-IB:

Bên cạnh đó, công ty còn có nhiều điều dành cho các đối tác mà cung cấp đào tạo ngoại hối, hệ thống và tín hiệu giao dịch:

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua master-ib@mail.instaforex.com.

Đăng ký cho chương trình Master-IB
Yêu cầu đã được gửi.
Người quản lý của chúng tôi sẽ sớm liên hệ với bạn.
X
Lỗi!
Vui lòng thử lại sau.
Dữ liệu cá nhân
Chi tiết liên hệ
Nguồn
?
Nếu bạn có một vài liên kết, vui lòng sử dụng khoảng trắng giữa nó.
Câu hỏi về hoạt động