Go to new version
The Best Broker in Asia 2009 - 2017*
*According to International Finance Magazine, World Finance Award, ShowFx World and CIOT Exhibitions
Đăng ký làm đối tác

Trực tuyến
Trò chuyện hỗ trợ
cho các đối tác

Nhấp vào đây

Thống kê nâng cao

Thông tin đầy đủ về lợi nhuận và khách hàng trong một chế độ thời gian thực

ThêmHuy hiệu InstaForex

Chúng tôi rất vui mừng cung cấp cho các đối tác của chúng tôi một công cụ tiếp thị: một huy hiệu với logo InstaForex.

Tương đối rẻ và thực sự hiệu quả, huy hiệu sẽ giúp bạn duy trì một hình ảnh thương hiệu tích cực. Một phụ kiện như vậy sẽ thích hợp ở bất cứ buổi thuyết trình, cuộc họp kinh doanh, sự kiện quảng cáo hoặc triển lãm và sẽ để lại một ấn tượng tốt về bạn.

Một huy hiệu thương hiệu có thể trở thành một phụ kiện hàng ngày cho một khách hàng và tạo ra sự liên kết thú vị với công ty. Đeo một phụ kiện như vậy trên ve áo, khách hàng sẽ tỏ thái độ thiện chí của mình đối với InstaForex.

Tải .PDF .CDR
Tải .PDF .CDR
Tải .PDF .CDR
Tải .PDF .CDR
Tải .PDF .CDR
Tải .PDF .CDR
Tải .PDF .CDR
Tải .PDF .CDR