Đăng ký làm đối tác
Đăng nhập đối tác
Open an affiliate account has been opened
Account:
Password:

Your password has been also sent to the provided email address.

Giới thiệu môi giới

Đây là mức hợp tác cao nhất đảm bảo có được trạng thái chính thức Giới thiệu Nhà môi giới tại một thành phố hoặc khu vực nhất định. Tình trạng chính thức ngụ ý vị trí thông tin về một đối tác trên trang web. Mức độ lòng tin cao hơn giữa các khách hàng. Phần thưởng bổ sung cho đại diện địa phương của công ty. Phần thưởng thường được tính trên cơ sở doanh thu của công ty trong một khu vực nhất định.

Hiện tại, InstaForex là một trong những thương hiệu Ngoại hối phổ biến và được biết đến nhiều nhất trên thế giới, cung cấp lợi nhuận cao dựa trên sự phát triển của công ty trong khu vực. Ngoài trạng thái chính thức cho phép sử dụng thương hiệu phổ biến trong các giải pháp tiếp thị ở khu vực của bạn, bạn cũng sẽ có quyền nhận hoa hồng liên kết với các điều kiện thuận lợi nhất.:

Nếu bạn chưa có văn phòng riêng, nhưng bạn xem xét khả năng mở văn phòng đại diện của InstaForex, bạn có thể sử dụng kinh nghiệm của các chuyên gia của chúng tôi. Bạn có thể liên hệ với họ thông qua thông tin liên hệ của Bộ phận Quan hệ Khách hàng.

Để trở thành Nhà môi giới giới thiệu của công ty có thẩm quyền về mặt pháp lý, chỉ cần điền vào biểu mẫu trực tuyến là đủ. Trong vài giờ sau khi đăng ký, người quản lý của Phòng Quan hệ Đối tác sẽ liên lạc với bạn để thảo luận chi tiết về mối quan hệ đối tác trong tương lai.

Đăng ký