The Best Broker in Asia 2009 - 2017*
*According to International Finance Magazine, World Finance Award, ShowFx World and CIOT Exhibitions
Đăng ký làm đối tác

Trực tuyến
Trò chuyện hỗ trợ
cho các đối tác

Nhấp vào đây

Thống kê nâng cao

Thông tin đầy đủ về lợi nhuận và khách hàng trong một chế độ thời gian thực

ThêmNhà môi giới giới thiệu

Đây là cấp độ cao nhất của quan hệ đối tác với danh hiệu chính thức Nhà môi giới giới thiệu ở một thành phố hay một khu vực. Danh hiệu chính thức có nghĩa là:

  • Vị trí thông tin về đối tác trên trang web;
  • Tăng mức độ tin cậy của khách hàng;
  • Thêm các phần thưởng dành cho đại diện khu vực của công ty. Phần thưởng thường được tính dựa trên doanh thu của công ty ở một khu vực.

Hiện nay, InstaForex là một trong những thương hiệu ngoại hối nổi tiếng và được nhiều người biết đến nhất trên thế giới, với lợi nhuận cao từ sự phát triển của công ty trong khu vực. Ngoài danh hiệu chính thức cho phép bạn sử dụng các giải pháp tiếp thị phổ biến của thương hiệu cho khu vực của mình, bạn sẽ còn nhận được hoa hồng liên kết với các điều kiện thuận lợi nhất:

Nếu bạn chưa có văn phòng riêng, nhưng đang xem xét khả năng mở một văn phòng đại diện của InstaForex, bạn có thể sử dụng kinh nghiệm của các chuyên gia chúng tôi. Bạn có thể nhận nó thông qua thông tin liên hệ Phòng quan hệ khách hàng.

Để trở thành Nhà môi giới giới thiệu hợp pháo của công ty, chỉ cần điền vào mẫu đơn trực tuyến. Sau vài giờ đăng ký, quản lý của Phòng quan hệ đối tác sẽ liên hệ bạn để thảo luận chi tiết về quan hệ đối tác tương lai.