Go to new version
The Best Broker in Asia 2009 - 2017*
*According to International Finance Magazine, World Finance Award, ShowFx World and CIOT Exhibitions
Đăng ký làm đối tác

Trực tuyến
Trò chuyện hỗ trợ
cho các đối tác

Nhấp vào đây

Thống kê nâng cao

Thông tin đầy đủ về lợi nhuận và khách hàng trong một chế độ thời gian thực

ThêmLogo

Phần dễ nhận biết nhất của bất kỳ thương hiệu là biểu tượng của nó. Chọn tùy chọn đó và định dạng phù hợp với mục đích của bạn, và nếu điều này không có - vui lòng liên hệ với chúng tôi và chúng tôi sẽ xem làm thế nào để giúp bạn. Logo được dùng với định dạng dành cho thiết kế web, và dành cho in ấn ở xưởng in.

Phông chữ

Hợp tác với công ty chúng tôi nhấn mạnh vào phông chữ Forgotten Futurist. Để sử dụng nó, tải về và cài đặt tập tin trong thư mục "C:\Windows\Fonts".


Hiển thị thêm