Đăng nhập đối tác

Biểu ngữ HTML

Phần này trình bày về các biểu ngữ HTML5.

Bạn có thể đăng bất kỳ biểu ngữ nào trên trang web, trên blog hoặc trên bất kỳ tài nguyên web nào của bạn. Càng nhiều khách truy cập nhìn thấy được các biểu ngữ phổ biến trên trang web của bạn, bạn sẽ có lượng khán giả lớn hơn. Hãy nhớ rằng cả biểu ngữ và đường dẫn liên kết đều có tác dụng lâu dài vì mã của bạn có thể được lưu trữ trên cookie trình duyệt của khách hàng tiềm năng lên đến sáu tháng.

Mỗi biểu ngữ bao gồm mã HTML cho phép bạn đặt nó trên trang web của mình. Trong mã của biểu ngữ, bạn cần nhập mã liên kết duy nhất mà bạn đã nhận được sau khi đăng ký với chương trình liên kết. Để chính xác hơn, bạn nên thay thế cụm từ "MÃ-LIÊNKẾT-CỦABẠN" bằng mã liên kết duy nhất bao gồm 3-5 chữ cái Latinh. Các biểu ngữ có mã liên kết được gẵn sẵn vào trong Tủ Đối Tác của bạn.

Select banner theme:
For Partners
For Partners

Show