Đăng nhập đối tác

Biểu ngữ InstaForex tốt nhất

Phần này trình bày các biểu ngữ có hiệu quả làm nổi bật lợi thế giao dịch với công ty và giới thiệu các dịch vụ phổ biến nhất với InstaForex, chẳng hạn như hệ thống PAMM, hệ thống ForexCopy, giao dịch quyền chọn và nhiều tiền thưởng khác nhau.

Bạn có thể đăng bất kỳ biểu ngữ nào trên trang web của bạn, trong blog hoặc trên bất kỳ tài nguyên web nào. Càng nhiều người truy cập nhìn thấy các biểu ngữ phổ biến trên trang web của bạn, bạn sẽ càng có lượng khán giả lớn hơn. Hãy nhớ rằng cả biểu ngữ và đường dẫn liên kết đều có tác dụng lâu dài vì mã của bạn có thể được lưu trữ trên cookie trình duyệt máy tính của khách hàng tiềm năng lên đến sáu tháng.

Mỗi biểu ngữ bao gồm mã HTML cho phép bạn đặt nó trên trang web của mình. Trong mã của biểu ngữ, bạn cần nhập mã liên kết duy nhất mà bạn đã nhận được sau khi đăng ký với chương trình liên kết. Để chính xác hơn, bạn nên thay thế cụm từ "MÃ-LIÊNKẾT-CỦABẠN" bằng mã liên kết duy nhất bao gồm 3-5 chữ cái Latinh. Các biểu ngữ có mã liên kết được gắn sẵn vào trong Tủ Đối Tác của bạn.

Select banner theme:
No Deposit Bonus
No Deposit Bonus
Forex Options
Forex Options
PAMM System
PAMM System
Contests
Contests
ForexCopy System
ForexCopy System
Free Devices
Free Devices
Advantages
Advantages
Lamborghini
Lamborghini

Show