The Best Broker in Asia 2009 - 2017*
*According to International Finance Magazine, World Finance Award, ShowFx World and CIOT Exhibitions
Đăng ký làm đối tác

Trực tuyến
Trò chuyện hỗ trợ
cho các đối tác

Nhấp vào đây

Thống kê nâng cao

Thông tin đầy đủ về lợi nhuận và khách hàng trong một chế độ thời gian thực

ThêmNgười trao đổi

Dự án trong lĩnh vực trao đổi tiền tệ điện tử trực tuyến có thể thu hút thêm nhiều khách hàng thông qua việc hợp tác với InstaForex. Cung cấp dịch vụ bổ sung và rút tiền tài khoản InstaForex (chuyển khoản địa phương), doanh thu của người trao đổi tăng lên nhiều lần nhờ vào dòng khách hàng được đảm bảo bởi các khách hàng tích cực của InstaForex.

Bên cạnh việc thu lợi nhuận từ việc ký gửi và rút tiền sử dụng các tài khoản giao dịch InstaForex, một nhà trao đổi cũng như là một đối tác có thể nhận được hoa hồng từ mỗi giao dịch của mỗi khách hàng mà mình giới thiệu. Sau khi ký quỹ một lần, khách hàng tiếp tục mang lại lợi nhuận cho người trao đổi thực hiện các hoạt động giao dịch và rút quỹ vốn từ tài khoản giao dịch của mình. Để thu hút các khách hàng mới, tất cả những gì bạn cần làm là đặt một link liên kết hoặc biểu ngữ InstaForex trên trang web người trao đổi

Hợp tác với InstaForex, người trao đổi có thể tận hưởng các lợi thế sau:

Ngay sau khi đăng ký trong chương trình liên kết như là một người trao đổi hoàn tất, thông tin về tài khoản liên kết mới, mã liên kết và link sẽ được gửi đến địa chỉ email được ghi trong đơn đăng ký. Các chi tiết này dành cho trang web trao đổi.