Go to new version
The Best Broker in Asia 2009 - 2017*
*According to International Finance Magazine, World Finance Award, ShowFx World and CIOT Exhibitions
Đăng ký làm đối tác

Trực tuyến
Trò chuyện hỗ trợ
cho các đối tác

Nhấp vào đây

Thống kê nâng cao

Thông tin đầy đủ về lợi nhuận và khách hàng trong một chế độ thời gian thực

ThêmPhí cho mỗi thao tác

InstaForex cung cấp cho các đối tác kiểu hợp tác liên kết mới - dự án Cost Per Action. Đối tác CPA của chúng tôi nhận được một khoản hoa hồng một lần cho mỗi nhà giao dịch mới hoạt động được giới thiệu. Mức hoa hồng chỉ phụ thuộc vào số tiền kí gửi lần đầu. Khối lượng và số lượng giao dịch là không quan trọng, miễn là có một số hoạt động giao dịch diễn ra.

Ưu điểm chính của CPA là sự đơn giản. Không cần các tính toán phức tạp, yêu cầu số lượng lot giao dịch, kinh doanh, và điểm từ phí giao dịch - chỉ cần một khoản tiền gửi ban đầu. Chương trình này hoàn toàn phù hợp với các nhà quản trị web, các chuyên gia SEO, và các chuyên gia trong tiếp thị trực tuyến, những người không có kiến thức chuyên ngành về ngành ngoại hối. Quá trình chuyển đổi dễ trở nên dễ dàng hơn rất nhiều - mở một tài khoản, ký gửi tiền, và nhận được một khoản hoa hồng liên kết!

Dưới đây là danh sách các hoa hồng liên kết phụ thuộc vào số tiền mà khách hàng ký gửi:

  • Từ $1 đến $200 — tương đương số tiền được ký gửi
  • Từ $200 đến $499 — $200
  • Từ $500 đến $999 — $300
  • Từ $1,000 đến $2,499 — $500
  • Từ $2,500 đến $4,999 — $750
  • Từ $5,000 đến $9,999 — $1,000
  • Từ $10,000 đến $19,999 — $1,500
  • Từ $20,000 và hơn — $2,000

Hoa hồng liên kết sẽ được tính trong vòng ít nhất một tháng. Thời gian tối đa là không giới hạn do có thể có các trường hợp không có hoạt động giao dịch hoặc rút tiền ký gửi.

Điền vào mẫu đăng ký để bắt đầu hợp tác với InstaForex trong chương trình liên kết Phí cho mỗi thao tác.