Đăng ký làm đối tác
Đăng nhập đối tác
Open an affiliate account has been opened
Account:
Password:

Your password has been also sent to the provided email address.

Chi phí cho mỗi hành động

InstaForex cung cấp cho các đối tác loại hình cộng tác liên kết mới - dự án Chi phí cho mỗi hành động. Các đối tác CPA của chúng tôi nhận được hoa hồng một lần cho mỗi nhà giao dịch hoạt động mới được giới thiệu. Mức hoa hồng chỉ phụ thuộc vào số tiền gửi lần đầu tiên. Khối lượng và số lượng giao dịch đơn giản là không quan trọng miễn là có một số hoạt động giao dịch đang diễn ra.

Ưu điểm chính của CPA là sự đơn giản của nó. Không có tính toán phức tạp, yêu cầu đối với số lượng lô giao dịch và điểm từ chênh lệch - chỉ có khoản tiền gửi ban đầu. Chương trình này hoàn toàn phù hợp với quản trị web, chuyên viên SEO và chuyên gia về tiếp thị trực tuyến, những người không có kiến thức đặc biệt về ngành công nghiệp ngoại hối. Quá trình chuyển đổi bây giờ dễ dàng hơn nhiều - mở tài khoản, gửi tiền và nhận hoa hồng liên kết!

Dưới đây là danh sách hoa hồng liên kết tùy thuộc vào số tiền khách hàng gửi:

Hoa hồng liên kết sẽ được ghi trong vòng ít nhất một tháng. Thời hạn tối đa là không giới hạn vì có thể có trường hợp không có hoạt động giao dịch hoặc rút tiền gửi.

Điền vào mẫu đăng ký để bắt đầu hợp tác với InstaForex trong chương trình liên kết Chi phí cho mỗi hành động.

Đăng ký