Đăng ký làm đối tác
Đăng nhập đối tác
Open an affiliate account has been opened
Account:
Password:

Your password has been also sent to the provided email address.

Quà tặng dành cho Đối tác

The principles of the Device number formation
A
B
C
D
E
EUR/USD
X.XXXA
GBP/USD
X.XXXB
USD/JPY
XX.XC
USD/CHF
X.XXXD
USD/CAD
X.XXXE

The Device number is formed on the basis of the last 5 figures of 5 major currency pairs rates*

One cycle lasts for three months. Once the cycle finishes, the new one for three months starts.

The time and date of logging the Device number:

  • First digit (iPad number) is fixed at the 1st step at 23:59* (UTC+3);
  • Second digit (iPhone number) is fixed at the 2nd step at 23:59* (UTC+3);
  • Third digit (Blackberry number) is fixed at the 3rd step at 23:59* (UTC+3);
  • Fourth digit (Galaxy Tab number) is fixed at the 4th step at 23:59* (UTC+3).

The owner of a trading account with the last figures coinciding with the Device number shall be declared the winner of the campaign.

*Bid quotes

Thể lệ cuộc thi

Chiến dịch được tổ chức cho các đối tác của công ty.

Thời gian chiến dịch: một lần trong 3 tháng. Giải thưởng chính: iPad, iPhone, Blackberry và Samsung Galaxy Tab. Để tham gia chiến dịch, bạn phải đăng ký. Sau đó, không hơn 10 tài khoản từ nhóm liên kết được chọn ngẫu nhiên.

Đối tác trung thành của InstaForex là người chiến thắng nếu trong nhóm của người đó có một tài khoản có chữ số cuối trùng với cái gọi là số Thiết bị.

InstaForex thực hiện chiến dịch Quà tặng dành cho Đối tác và xổ số các thiết bị di động.

Điều kiện dự thi và quyết tâm của người chiến thắng

Để tham gia chiến dịch Quà tặng dành cho đối tác, bạn phải đăng ký chiến dịch. Sau đó, 10 tài khoản từ nhóm liên kết của bạn được chọn ngẫu nhiên.

Đối tác trung thành người mà giành được một trong các thiết bị di động (iPad, iPhone, Blackberry hoặc Samsung Galaxy Tab) nếu trong nhóm của người ấy có một tài khoản trùng với cái gọi là số Thiết bị (xem nguyên tắc hình thành) và đáp ứng các quy tắc của chiến dịch.

Hơn nữa, sau khi đăng ký chiến dịch Quà tặng dành cho đối tác, bạn nhận được một con dấu công ty đặc biệt, Đối tác trung thành InstaForex, điều mà có thể được nhúng vào trang web của bạn.

Thời gian dự thi

Cuộc xổ số các thiết bị di động giữa các đối tác được tiến hành trong vòng một năm, nó có bốn vòng. Một vòng giả định trước thời hạn, kéo dài trong ba tháng. Trong mỗi vòng, một thiết bị di động sẽ được giới thiệu: iPad, iPhone, Blackberry hoặc Samsung Galaxy Tab. Sau khi đăng ký, bạn sẽ trở thành người tham gia chiến dịch Quà tặng cho đối tác trong toàn bộ thời gian của chiến dịch. Tùy thuộc vào thiết bị di động nào được xổ số, cứ ba tháng suốt năm bạn sẽ có cơ hội giành được một trong những món quà từ InstaForex: iPad, iPhone, Blackberry hoặc Samsung Galaxy Tab.

Tất cả các cuộc thi và chiến dịch
Quy tắc cuộc thi
Đăng kí
Lưu trữ cuộc thi
Số thiết bị:
6
8
8
4
1
giây còn lại cho đến số tiếp theo...

Người chiến thắng sẽ được xác định theo 5 con số trên dựa trên 5 tỷ giá tiền tệ (xem nguyên tắc hình thành số thiết bị).

Cuộc thi hiện tại đã bắt đầu, cuộc thi sẽ kết thúc vào ngày October 26, 2020 (GMT+2).