Đăng nhập đối tác

Văn bằng

Văn bằng được cấp riêng cho các đối tác mà đã chứng minh là phát triển nhanh và những người đã vượt mức tỷ lệ Điểm chuẩn trong một khoảng thời gian nhất định. Tài liệu này thể hiện một thông báo chính thức của một nhà môi giới giới thiệu được chứng nhận bởi trụ sở chính. Văn bằng nêu bật trạng thái đặc biệt của một văn phòng giới thiệu trên thị trường cũng như chất lượng cao và độ tin cậy của các dịch vụ mà nó cung cấp. Để có được chứng chỉ, vui lòng gửi yêu cầu tới partners-ib@mail.instaforex.com.