Go to new version
The Best Broker in Asia 2009 - 2017*
*According to International Finance Magazine, World Finance Award, ShowFx World and CIOT Exhibitions
Đăng ký làm đối tác

Trực tuyến
Trò chuyện hỗ trợ
cho các đối tác

Nhấp vào đây

Thống kê nâng cao

Thông tin đầy đủ về lợi nhuận và khách hàng trong một chế độ thời gian thực

ThêmBảng xếp hạng API

Như một phần của chiến lược phát triển và với mục tiêu cung cấp cho các đối tác các hệ thống và công nghệ liên quan và thuận tiện nhất, I nhà môi giới nstaForex cung cấp một dịch vụ mới của bảng xếp hạng cặp tiền tệ - Bảng xếp hạng API. Nhờ dịch vụ này, một đối tác có thể đặt một biểu đồ phản ánh sự thay đổi trực tuyến về giá của một cặp nào đó trên nguồn của mình. Bảng xếp hạng API từ InstaForex là một công cụ tiện lợi và hữu ích cho nhà giao dịch hiện đại, những người mà hoàn toàn sẽ nhấn mạnh vào sự phù hợp của nguồn lực của bạn.

Dịch vụ này cho phép làm việc với các yêu cầu tạo ra trên C#PHP. Bạn có thể tải về và học cách sử dụng bảng xếp hạng API. C#PHP các ví dụ mã hiện tại đã có sẵn để tải về. Bảng xếp hạng API được cung cấp trong OHLC, mà có thể được sử dụng để vẽ biểu đồ các loại (nến Nhật Bản, thanh, đường), nhiều công cụ tài chính, và khung thời gian khác nhau.

Công ty InstaForex không ngừng phát triển dịch vụ mới và nâng cấp dịch vụ để công việc của khách hàng và các đối tác của chúng tôi trở nên hiệu quả hơn và thoải mái hơn.

  • Tài liệu có chứa các ví dụ về các ứng dụng cho các ngôn ngữ lập trình được sử dụng rộng rãi nhất.

Ví dụ về PHP

$params = array(
'chartRequest' => array(
'From' => 0, # kể từ thời điểm việc tìm kiếm chân nến sẽ được thực hiện
'To' => 1351620300, # cho đến khi mà thời điểm tìm kiếm của chân nến sẽ được thực hiện
'Symbol' => "EURUSD", # cặp tiền tệ mà trên đó các dữ liệu lịch sử sẽ được nhận
'Type' => "MN" # các loại nến. Các bài đọc có thể: MN, W1, D1, H4, H1, M30, M15, M5 và M1
)
);

$client = new SoapClient('http://client-api.instaforex.com/soapservices/charts.svc?wsdl);
try
{
print_r($client->GetCharts($params), true);
}
catch(SoapFault $fault)
{
echo $fault->faultstring;
}

Ví dụ về C#

var sc = new ChartServiceClient();
try
{
var candles = sc.GetCharts(new ChartRequest{From = 0, To = 1351620300, Symbol = "EURUSD", Type = ChartType.MN});
foreach (var candle in candles)
Console.WriteLine("Timestamp: {0}; Open: {1}", candle.Timestamp, candle.Open);
}
finally
{
if(sc.State != CommunicationState.Closed)
sc.Abort();
}

Xem thêm