เข้าสู่ระบบ ของหุ้นส่วน

RSS feed กับข่าวสารของทางบริษัท

พวกเราขอชักชวนให้คุณมาพบกับข้อดีสำหรับ RSS feed กับข่าวสารของทางบริษัท InstaForex โดยจากการบริการนี้ คุณจะทราบถึงทั้ง บริการ, ข้อเสนอและ โครงการใหม่ๆที่ปล่อยออกมา รวมทั้ง เรียนรู้เกี่ยวกับกิจกรรมที่สำคัญใน InstaForex

การอัปเดตใดๆ ที่เกิดขึ้นในส่วนพวกนี้ ก็จะส่งต้อข้อมูลทันทีให้กับ ข่าวสารของบริษัทใน RSS feed ซึ่งมันทำให้ได้รับความนิยมจากทั้ง การรายงานข่าวสารและ จากทางบริษัทยักษ์ใหญ่ ใหนน้าเว็บไซต์ที่  ข้อมูลใหม่จะปรากฎออกมาทุกๆ ช่วงเวลา สำหรับ การรายงานข่าวแบบ RSS feed แสดงถึง ข่าวสารที่ทันต่อเหตุการณ์ใหม่ ในรูปแบบของการอ่านที่สะดวกสบาย นอกจากนั้น การบริการเช่นนี้จะทำให้มั่นใจในการเข้าถึงข้อมูลล่าสุด ที่จะช่วยประหยัดระยะเวลาในการเข้าถึง โดยไม่รวมกับประเภทของการโฆษณาต่างๆ

การรายงานข่าวแบบ RSS feed จากทางบริษัท InstaForex เป็นสิ่งที่เหมาะสมสำหรับเว็บไซต์ที่ประกอบไปด้วยสองภาษา เนื่องจากมันจะส่งต่อข้อมูลทั้งภาษารัสเซียและอังกฤษ

ในการกำหนด RSS feeds ให้ปรากฎขึ้นมาบนส่วนนี้ในเว็บไซต์ของคุณนั้น คุณต้องกรอกโค้ดพันธมิตรจากลิงก์พันธมิตรของคุณ

ลิงก์พันธมิตรแบบมาตรฐานสำหรับ RSS feeds จะเป็นแบบนี้ : https://news.instaforex.com/en/company_news/?x=ABC โดยที่ ABC - โค้ดพันธมิตร

สำหรับ RSS feeds พร้อมกับโค้ดพันธมิตรที่ใส่เข้าไปเหล่านี้ จะสามารถดำเนินการได้ หลังจากที่ ได้รับการอนุญาตใน ฐานข้อมูลหุ้นส่วน

เนื่องจากคุณสมบัติ Google Chrome บางส่วนอาจจะไม่สนับสนุนต่อการนำเสนอ RSS feeds แบบเต็มพิกัดได้