The Best Broker in Asia 2009 - 2017*
*According to International Finance Magazine, World Finance Award, ShowFx World and CIOT Exhibitions
ลงทะเบียนเป็นหุ้นส่วน

ออนไลน์
สนทนาให้ความช่วยเหลือ
แก่หุ้นส่วน

คลิ๊กตรงนี้

สถิติขั้นสูง

ข้อมูลของกำไรและการจูงใจลูกค้าในโหมดเวลาจริง

อื่นๆExchanger

โครงการในด้านการแลกเปลี่ยนสกุลเงินอิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์สามารถดึงดูดความสนใจของลูกค้าเพิ่มมากขึ้นผ่านการเป็นพาร์ทเนอร์กับ InstaForex ภายใต้การบริการสำหรับบัญชีของ Instaforexในส่วนการเติมเงินเข้าระบบและการถอนเงิน (การโอนเงินในท้องถื่น) ผลประกอบการของexchangerทั้งหลายเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมาก เนื่องจากการไหลเข้ามาของลูกค้าที่ได้รับความมั่นใจจากactive clientsของ InstaForex

นอกจากการได้ผลกำไรจากการฝากและถอนเงินผ่านการใช้บัญชีเทรดของ InstaForex exchangerซึ่งเป็นพาร์ทเนอร์ของบริษัทจะได้รับค่าคอมมิสชั่นจากทุกๆดีลของลูกค้าที่พวกเขาหามาได้ เมื่อมีเงินฝากในบัญชีแล้วลูกค้าจะนำผลกำไรมาสู่exchangerอย่างต่อเนื่องผ่านการดำเนินการซื้อขาย และการถอนเงินจากบัญชีเทรดของเขา สำหรับการดึงดูดลูกค้าใหม่ ทั้งหมดที่คุณต้องทำก็คิอการโพสต์affiliate link หรือ แบนเนอร์ของInstaForexลงบนเว็บไซต์ของexchanger

ร่วมมือกับ InstaForex exchangerจะได้รับประโยชน์ดังต่อไปนี้:

หลังจากการลงทะเบียนในaffiliation programในฐานะexchangerเสร็จสมบูรณ์ ข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีaffiliateที่เปิดใหม, รหัสaffiliate, และลิ้งจะถูกส่งไปยังที่อยู่อีเมลล์ที่ได้ระบุไว้ในแบบฟอร์มการลงทะเบียน ข้อมูลเหล่านี้อยู่ในส่วนของexchanger website