The Best Broker in Asia 2009 - 2017*
*According to International Finance Magazine, World Finance Award, ShowFx World and CIOT Exhibitions
ลงทะเบียนเป็นหุ้นส่วน

ออนไลน์
สนทนาให้ความช่วยเหลือ
แก่หุ้นส่วน

คลิ๊กตรงนี้

สถิติขั้นสูง

ข้อมูลของกำไรและการจูงใจลูกค้าในโหมดเวลาจริง

อื่นๆวัสดุการศึกษา

InstaForex ให้พาร์ทเนอร์ของพวกเขา อุปกรณ์การศึกษามากมาย ในส่วนนี้คุณจะพบกับข้อมูลที่มีประโยชน์มากซึ่งถูกนำเสนอในรูปแบบที่ใช้งานได้ง่าย

หลักสูตรการฝึกอบรม

InstaForex เสนอหลักสูตรการศึกษาทางไกลสำหรับการเริ่มต้นเป็นเทรดเดอร์แก่เพื่อนทางธุรกิจของพวกเขา ซึ่งนี่เป็นส่วนหนึ่งของแคมเปญ Add $100 to Your Account and Get a Distance Training Course หลักสูตรนี้มีการบรรยายเกี่ยวกับการการวิเคราะห์พื้นฐานและทางเทคนิค

วีดีโอการสอน

InstaForex เสนอคลิปวีดีโอการสอนที่หลากหลายแก่พาร์ทเนอร์ของพวกเขา สำหรับใส่ลงในaffiliateเว็บไซต์และให้ลูกค้าเข้าชมได้

สื่อนำเสนอเกี่ยวกับส่วนที่สำคัญที่สุดในการเทรดค่าเงิน

InstaForexยินดีที่จะให้สื่อนำเสนอเกี่ยวกับส่วนที่สำคัญที่สุดในการเทรดค่าเงินแก่พาร์ทเนอร์ของพวกเขาโดยสื่อนำเสนอนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในความแตกต่างของการเทรด และเพื่อการนำไปใช้ในระหว่างสัมนาและการฝึกอบรมสำหรับผู้เริ่มต้น