Prihlásenie pre partnerov

InstaForex kupónové bonusy

InstaForex kupónové bonusy sa používajú na doplnenie obchodných účtov. Tieto bonusy sú účinným marketingovým nástrojom na povzbudenie obchodníkov a získanie nových zákazníkov. Partner môže vytvoriť kupóny v hodnote 10 a 50 USD v závislosti od obchodnej činnosti svojich klientov.

Kupónové bonusy sú kupóny v digitálnej alebo papierovej forme s unikátnym kódom na konkrétnu sumu, ktorá sa môže pripísať na obchodný účet.

Partner môže tieto kupóny v hodnote 10 a 50 USD využívať ako efektívny marketingový nástroj na povzbudenie obchodníkov a podnietenie ich činnosti ako aj prilákanie nových zákazníkov. Každý partner spoločnosti InstaForex dáva kupónové bonusy svojim najaktívnejším obchodníkom na základe vlastného uváženia.

Bonus sa pripíše na účet, keď partner zadá číslo svojho účtu, heslo a kód kupónu do formulára na oficiálnej webovej stránke spoločnosti InstaForex.

Partner môže vytvoriť:

Najčastejšie otázky ohľadom kupónových bonusov

Čo je kupónový bonus?

InstaForex kupónový bonus je odmena vo forme kupónu na určitú sumu za obchodovanie klientov, ktorých prilákal partner a ktorí boli priradení do jeho partnerskej skupiny.

Ako sa môžem zúčastniť bonusového programu?

Do programu vás zaradíme automaticky, ak:

Ako sa vytvárajú kupóny?

Kupóny vytvára partner v Partnerskom kabinete podľa tohto princípu*:

Kde si môžem pozrieť svoj bonusový účet?

Všetky informácie ohľadom vášho bonusového účtu nájdete v Partnerskom kabinete https://cabinet.instaforex.com/partner/sk/coupons.

Ako môžem využiť svoj kupónový bonus?

Môžete si ho buď aktivovať na svojom účte alebo darovať klientovi alebo osobe, ktorá v súčasnosti nie je klientom spoločnosti InstaForex.

Ako sa aktivuje kupónový bonus?

Svoj kupónový bonus si môžete aktivovať na https://secure.instaforex.com/sk/couponbonuses.aspx.

Kde si môžem pozrieť, ktorí klienti mi boli priradení?

V sekcii Kupónové bonusy nájdete podstránku, kde sú zobrazení všetci klienti, ktorí vám boli priradení - https://cabinet.instaforex.com/partner/sk/my_clients.

Kde si môžem pozrieť všetky aktivované kupóny?

V sekcii Kupónové bonusy nájdete podstránku, kde sa zobrazujú všetky pripísané a aktivované bonusy - https://cabinet.instaforex.com/partner/sk/coupons_history.

Môžem kupón darovať?

Áno, môžete. Kupón môžete vytlačiť zo stránky Moje kupóny v Partnerskom kabinete.

Čo znamená Priradený?

Funkciou Priradiť pridelíte konkrétny kupónový bonus partnerovým klientom. Ak už bol kupón priradený, môže si ho aktivovať iba partner a jeho klienti.

Ako často môžem získať kupónový bonus?

Každý zákazník môže získať kupónový bonus iba raz.

Je možné investovať kupón do účtu PAMM?

Po investovaní do obchodného účtu PAMM bude kupón anulovaný v celej výške.

Musí byť môj účet overený, aby som mohol získať kupónový bonus?

Kupónový bonus sa môže pripísať len na účet, ktorý prešiel dvojstupňovou verifikáciou.

Prečo sa na vytváranie kupónov nezapočítavajú všetky loty uzatvorené klientmi?

Ak jeden klient obchodoval viac ako 30 % celkového objemu partnerskej skupiny, počet zobchodovaných lotov tohto klienta sa zníži na 30 % celkového objemu.

Získa partner partnerskú províziu za obchodovanie svojho klienta s kupónovým bonusom?

Partnerská provízia za účty s kupónovým bonusom sa vyplatí iba v tom prípade, ak na ne boli vložené prostriedky v hodnote kupónu alebo vyššej.

Na koho sa mám obrátiť, ak mám otázky?

Na koho sa mám obrátiť, ak mám otázky?

*Kupóny môžete vytvoriť za obchodné aktivity klientov zo svojej partnerskej skupiny po spustení kampane (1. marca 2013).