Prihlásenie pre partnerov

Darčeky pre partnerov

The principles of the Device number formation
A
B
C
D
E
EUR/USD
X.XXXA
GBP/USD
X.XXXB
USD/JPY
XX.XC
USD/CHF
X.XXXD
USD/CAD
X.XXXE

The Device number is formed on the basis of the last 5 figures of 5 major currency pairs rates*

One cycle lasts for three months. Once the cycle finishes, the new one for three months starts.

The time and date of logging the Device number:

  • First digit (iPad number) is fixed at the 1st step at 23:59* (UTC+3);
  • Second digit (iPhone number) is fixed at the 2nd step at 23:59* (UTC+3);
  • Third digit (Blackberry number) is fixed at the 3rd step at 23:59* (UTC+3);
  • Fourth digit (Galaxy Tab number) is fixed at the 4th step at 23:59* (UTC+3).

The owner of a trading account with the last figures coinciding with the Device number shall be declared the winner of the campaign.

*Bid quotes

Pravidlá súťaže

Súťaž prebieha medzi partnermi spoločnosti.

Periodicita súťaže: raz za 3 mesiace. Hlavné ceny: iPad, iPhone, Blackberry a Samsung Galaxy Tab. Ak sa chcete zúčastniť súťaže, musíte sa zaregistrovať. Potom sa náhodne vyberie najviac 10 účtov z partnerskej skupiny.

Lojálny partner spoločnosti InstaForex vyhráva, ak je v jeho skupine taký účet, ktorého posledné číslice sa zhodujú s takzvaným číslom zariadenia.

InstaForex organizuje súťaž Darčeky pre partnerov a rozdáva mobilné zariadenia.

Podmienky súťaže a určenie víťaza

Ak sa chcete zúčastniť súťaže Darčeky pre partnerov, musíte sa zaregistrovať do súťaže. Potom sa náhodne vyberie najviac 10 účtov z partnerskej skupiny.

Lojálny partner spoločnosti InstaForex vyhráva jedno z mobilných zariadení (iPad, iPhone, Blackberry alebo Samsung Galaxy Tab), ak je v jeho skupine taký účet, ktorý sa zhoduje s takzvaným číslom zariadenia (pozrite si, ako ho určujeme) a spĺňa podmienky súťaže.

Ak sa zaregistrujete do súťaže Darčeky pre partnerov, získate navyše aj špeciálnu firemnú pečať Lojálny partner spoločnosti InstaForex, ktorú si môžete vložiť na svoju webovú stránku.

Trvanie súťaže

Súťaž o mobilné zariadenia pre partnerov trvá celý rok a má štyri kolá. Jedno kolo teda trvá tri mesiace. V každom kole sa rozdá jedno mobilné zariadenie: iPad, iPhone, Blackberry alebo Samsung Galaxy Tab. Do súťaže Darčeky pre partnerov sa stačí zaregistrovať raz a tým sa zapojíte do všetkých kôl. Každé tri mesiace máte príležitosť vyhrať jeden z darčekov spoločnosti InstaForex: iPad, iPhone, Blackberry alebo Samsung Galaxy Tab, podľa toho, o aké mobilné zariadenie sa súťaží.

Podrobnosti súťaže
Pravidlá súťaže
Registrácia
Contest Archive
Číslo zariadenia:
9
4
0
9
7
sekúnd do ďalšieho čísla...

Víťaz sa určí na základe týchto 5 číslic odvodených od 5 výmenných kurzov (pozrite si, ako určujeme číslo zariadenia).

The current contest has already started, it will end on July 26, 2020 (GMT+2).