Go to new version
The Best Broker in Asia 2009 - 2017*
*According to International Finance Magazine, World Finance Award, ShowFx World and CIOT Exhibitions
Zaregistrovať sa ako partner

Online
chat s podporou
pre partnerov

Kliknite sem

Detailné štatistiky

Kompletné informácie o profite a získaných klientoch v reálnom čase

ViacSystém automatického vrátenia časti spreadu

Spoločnosť InstaForex ponúka svojím partnerom automatický systém, ktorý prinavráti časť spreadu klientom. Toto riešenie má viesť k zvýšeniu ich lojality a motivácie.

Jednorázovým nastavením systému automatického vrátenia spreadu, budete šetriť Váš čas, ktorý by ste museli inak venovať manuálnym výpočtom rabatu pre každého konkrétneho obchodníka a zároveň budete využívať najefektívnejšie marketingové nástroje na získanie nových klientov.

S pomocou tohto systému môžete jednoducho podporiť všetkých alebo len niektorých Vašich klientov tým, že im vrátite späť časť poplatkov ktoré zaplatili. Nezáleží na tom či boli objednávky ziskové alebo nie, Vaši klienti vždy získajú dodatočný príjem.

Ako InstaForex partner môžete manuálne nastavovať flexibilný systém vrátenia spreadu pre každý projekt zvlášť v Partnerskom Kabinete: môžete si zvoliť inú výšku rabatu pre každého klienta, či ho povoliť alebo v ktoromkoľvek momente zakázať. Čiže môžete voľne využívať rôzne stimuly pre rôzne skupiny klientov. Taktiež budete mať prístup k štatistikám rabatov dostupných v Partnerskom Kabinete, čo Vám umožní sledovať návratnosť.

Ako prax ukazuje InstaForex systém vracania spreadu je pre získanie klientov veľmi zaujímavý nástroj. Navyše tento nástroj umožňuje partnerom aby venovali viac času ostatným aspektom ich podnikania.

Viac informácií a odpovede na Vaše otázky môžete získať kedykoľvek kontaktovaním Oddelenia klientskych vzťahov spoločnosti InstaForex alebo pomocou nasledujúceho e-mailu: partners-rebate@mail.instaforex.com.