Go to new version
The Best Broker in Asia 2009 - 2017*
*According to International Finance Magazine, World Finance Award, ShowFx World and CIOT Exhibitions
Zaregistrovať sa ako partner

Online
chat s podporou
pre partnerov

Kliknite sem

Detailné štatistiky

Kompletné informácie o profite a získaných klientoch v reálnom čase

ViacAPI Kalendár

InstaForex prináša svojím partnerom nový multifunkčný marketingový nástroj - API Kalendár z oficiálnej webstránky brokera.

S pomocou tejto služby môže partner našej spoločnosti umiestniť forexový kalendár na svoje stránky, čím získa online prehľad o najdôležitejších ekonomických správach, analýzach dát, predpovediach a komentároch.

Prosím zoberte na vedomie, že zaslaním žiadosti s platný partnerským kódom, získate kalendár pre aktuálny a budúce týždne. Pre platný partnerský účet bude parameter "actual" zmazaný z miesta správ po 5 minútach od ich vydania.

Zaslaním žiadosti s neplatným alebo neexistujúcim partnerským účtom alebo bez partnerského kódu, získate taktiež kalendár pre aktuálny a nasledujúce týždne, avšak bude obsahovať iba 40% správ. Parameter "actual" bude zmazaný 1 hodinu po vydaní správ.

API Kalendár je nepostrádateľným, užitočným a prehľadným nástrojom, ktorý bol špeciálne navrhnutý pre našich partnerov. Kalendár urobí vašu webstránku viac atraktívnou a aktuálnou.

InstaForex poskytuje svojim klientom a partnerom tie najkvalitnejšie služby spĺňajúce všetky požiadavky súčasného trhu forexových služieb.

  • Dokument obsahuje príklady použitia pre najrozšírenejšie programovacie jazyky.

Príklad C#

var sc = new CalendarServiceClient();
try
{
var news = sc.GetCalendar(Lang.En, new Account {Login = 123, Password = "qweqwe"});
sc.Close();
}
finally
{
if(sc.State != CommunicationState.Closed)
sc.Abort();
}

Príklad PHP

require_once('nusoap.php');

$client = new soapclient('http://client-api.instaforex.com/soapservices/Calendar.svc?wsdl', true);

if ($err = $client->getError())
echo $err;

$parameters = array(
'lang' => {JAZYK},
'account' => array(
'login' => {VÁŠ_LOGIN},
'password' => {VAŠE_HESLO}
)
);

$result = $client->call('GetCalendar', $parameters);

if ($client->fault) {
echo 'Error';
print_r($result);
}
else {
if ($err = $client->getError()) {
echo $err;
}
else {
echo 'Result - ';
print_r($result);
}
}

See also