Go to new version
The Best Broker in Asia 2009 - 2017*
*According to International Finance Magazine, World Finance Award, ShowFx World and CIOT Exhibitions
Zaregistrovať sa ako partner

Online
chat s podporou
pre partnerov

Kliknite sem

Detailné štatistiky

Kompletné informácie o profite a získaných klientoch v reálnom čase

ViacAPI Grafy

Ako časť stratégie rozvoja a s cieľom poskytnúť svojím partnerom najdôležitejšie a najpohodlnejšie systémy a technológie, brokerská spoločnosť InstaForex ponúka novú službu kreslenia grafov menových párov - API Grafy. Vďaka tejto službe, môže partner umiestniť graf zobrazujúci cenové zmeny určitého páru na svoje stránky. API grafy od InstaForexu sú pohodlný a užitočný nástroj pre moderného obchodníka, ktorý perfektne podčiarkuje zaujímavosť Vašej stránky.

Táto služba umožňuje pracovať so všetkými požiadavkami, ktoré môžu vyplynúť z používania C# a PHP. Môžete si stiahnuť a preštudovať typické využitie InstaForex API grafov. Na stiahnutie sú dostupné C# a PHP príklady kódov. Spoločnosť InstaForex neprestáva vyvíjať nové špičkové služby vďaka ktorým sa práca našich klientov a partnerov stáva omnoho efektívnejšou a pohodlnejšou.

  • The document contains examples of applications for most widely used programming languages.

Example PHP

$params = array(
'chartRequest' => array(
'From' => 0, # since which moment the search of candlesticks will be performed
'To' => 1351620300, # until which moment the search of candlesticks will be performed
'Symbol' => "EURUSD", # the currency pair on which the historical data will be received
'Type' => "MN" # the type of candlestick. The possible readings: MN, W1, D1, H4, H1, M30, M15, M5, and M1
)
);

$client = new SoapClient('http://client-api.instaforex.com/soapservices/charts.svc?wsdl);
try
{
print_r($client->GetCharts($params), true);
}
catch(SoapFault $fault)
{
echo $fault->faultstring;
}

Example C#

var sc = new ChartServiceClient();
try
{
var candles = sc.GetCharts(new ChartRequest{From = 0, To = 1351620300, Symbol = "EURUSD", Type = ChartType.MN});
foreach (var candle in candles)
Console.WriteLine("Timestamp: {0}; Open: {1}", candle.Timestamp, candle.Open);
}
finally
{
if(sc.State != CommunicationState.Closed)
sc.Abort();
}

See also