Go to new version
Najbolji broker u Aziji 2009 - 2017*
*prema međunarodnom magazinu finansija, nagrada Sveta finansija, Svetska Fx izložba i CIOT izložbe
Registruj se kao partner

Onlajn
Čet podrške
za partnere

Klikni ovde

Napredna statistika

Sve informacije o profitima i privučenim korisnicima u realnom vremenu

VišeForex analitika

Forex analitika

Nudimo Vam da se prijavite za InstaForex-ov servis RSS fid sa analizama i pregledima. Analitički članci u onlajn obliku povećaće informativnu vrednost Vašeg izvora i privućiće nove korisnike. InstaForex garantuje blagovremena ažuriranja sadržaja RSS fidova.

Vlasnicima dvojezičnih sajtova nudimo RSS fidove sa vestima na ruskom i engleskom jeziku. Pored toga, moći ćete da emitujete InstaForex-ove RSS fidove sa vestima direktno ili korišćenjem posebnog sakupljača RSS fidova.

Jedna od prednosti InstaForex-ovih RSS fidova sa vestima jeste odsustvo banera, tizera i kontekstualnih reklama.

Da biste koristili RSS fidove predstavljene u ovom odeljku našeg sajta potrebno je da unese Vaš saradnički kod sa Vašeg saradničkog linka.

Možete birati teme i članke određenog autora. Da biste to uradili potrebno je da označite željene pasuse u datoj formi i iskopirate link koji se nalazi ispod.

Standardni saradnički link za RSS fidove izgleda ovako: https://news.instaforex.com/analytics/rss/?x=ABC, gde je ABC - saradnički kod.

Ovi RSS fidovi sa unešenim saradničkim kodom biće dostupni nakon autorizacije u Kabinetu za partnere.

Izaberi temu(e):
Izaberite autore:
Zbog određenih odlika Google Chrome ne podržava prikaz RSS fidova u potpunosti.