Go to new version
Najbolji broker u Aziji 2009 - 2017*
*prema međunarodnom magazinu finansija, nagrada Sveta finansija, Svetska Fx izložba i CIOT izložbe
Registruj se kao partner

Onlajn
Čet podrške
za partnere

Klikni ovde

Napredna statistika

Sve informacije o profitima i privučenim korisnicima u realnom vremenu

VišeInvesticioni projekat

InstaForex nudi jedinstvene uslove za investicione projekte sa fokusom na upravljanje fondovima. Konkretno, ova vrsta partnerstva pruža partneru najširi spektar mogućnosti za ostvarivanje profita kao i dostupnost najvećeg mogućeg broja instrumenata za privlačenje korisnika.

U okviru investicionog projekta partner kompanije InstaForex dobija saradničku proviziju od sredstava dobijenih od privučenih klijenata i dodatni profit u vidu kamate od prometa u zavisnosti od obima privučenih investicija. Partner ima šansu da dobije deo profita investitora kroz upravljanje fondovima ukoliko ima trgovački račun registrovan u PAMM sistemu.

InstaForex nudi svojim investicionim partnerima na projektu najveće nagrade u odnosu na sve ostale brokere – 1,5-5,3 poena. Provizije od saradničkih računa se isplaćuju kada se izvrše trgovine investicija koje ste pribavili preko računa registrovanih u okviru PAMM sistem-a.

Prikazaćemo primer obračunavanja zarade partnera. Radeći kao PAMM trgovac, partner je privukao sredstva 10 investitora. Svaki od ovih 10 investitora dalo mu/joj je po 1.000$. Kada se izvrši uspešna trgovina, partner povećava kapital uložen na njegov/njen račun za 20% (zatvarajući 1.000 Instalot-ova). Procenat PAMM trgovca iznosi 50%. Na kraju profit partnera iznosi 2.500$ (10*1000*0.2*0,5+1000*1.5).

Birajući partnerstvo investicionog projekta, dobićete status zvaničnog partnera kompanije i stranicu za praćenje investicionog projekta na sajtu brokera, pristup statistici računa i menadžerski pristup da je pregledate. Partner InstaForex-a može koristiti celokupan opseg materijala za privlačenje partnera. S obzirom da se predstavnik investicionog projekta istovremeno ponaša i kao trgovac i kao partner, on/ona će koristiti prednosti koje mu daje broker za njegovo/njeno iskustvo, što je od vitalnog značaja za donešenje marketinških odluka.

Bezbednost sredstava.

Vaš investicioni projekat ima pristup jedinstvenoj usluzi odvojenih računa koje nudi InstaForex. Ova usluga partnerima pruža nove mogućnosti za privlačenje potencijalnih klijenata. Odvojeni računi u InstaForex-u omogućavaju vršenje operacija trgovanja sa depozitom koji se nalazi na bankovnom računu klijenta ili na Vašem bankovnom računu.

To znači da je u slučaju bankrota kompanije Vaš klijent zaštićen od gubitka sredstva, jer se ona čuvaju na njegovom računu.  Da biste saznali više o odvojenim računima posetite stranicu sa “opisom odvojenih računa”.

Da li ste se već odlučili za saradnju sa InstaForex-om? Onda samo popunite onlajn prijavu i započnite uspešnu poslovnu saradnju sa InstaForex-om!

Konsultujte se detaljno sa stručnjakom o radu sa partnerima.