Partner login

Корпоративни печати

Тези печати са предназначени за уебсайтовете на онези партньори, които са проявили своята силна лоялност към ИнстаФорекс. Нещо повече, печатите се дават на партньорите, които използват системата за вътрешен трансфер, която използва специална сметка към филиала и прехвърля средства веднага към сметките на клиентите. Тази опция е голямо предимство за клиентите на тези партньори в условията на маржин разговор.

Тази допълнителна възможност за депозиране и теглене на средства от сметки на клиенти се предоставя на партньора, след като неговата молба е одобрена от ръководството на Отдела за връзки с партньорите на ИнстаФорекс.

Исканията се разглеждат от ръководителите на отдел „Партньорски отношения” в срок от седем работни дни.

Формуляр за искане на корпоративен печат
Пълно име:*
Номер на партньорска сметка:*
Имейл на профила:*
Website url:*
Коментар:
Clear
Send

Моля, изпратете вашите въпроси за тази услуга partners-informer@mail.instaforex.com