Жива комуникация

За партньори, които имат сериозни намерения за дългосрочно сътрудничество, компанията предлага уникален шанс да седнете на масата за преговори. Лична среща може да се превърне в решаващ момент и за двете страни при избора на партньорски работни потоци.

Ако партньорът отговаря на определени изисквания, ИнстаФорекс е готов да покрие пътните разходи. Можете да получите подробна информация, като се свържете с отдела за връзки с партньорите на фирмата, като използвате информацията, представена по-долу.

Можете също така да се срещнете с представителите на брокерите на международните изложения. ИнстаФорекс е активен участник в международните изложения, така че ще имате възможност да се обърнете към нашите специалисти с определени въпроси, да обмените контакти и да обсъдите съвместни проекти.